Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พื้นไม้จริงเป็นหนึ่งในประเภทของพื้นที่ค่อนข้างได้รับความนิยม จากเสน่ห์ของลวดลายไม้จริงที่มาจากธรรมชาติ สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ

ไม้สักของโรงงานเรา เป็นไม้สักพม่าที่ลำต้นมีอายุมากกว่า 50 ปี เป็นไม้เนื้อแข็งที่ปลวกไม่กินลวดลายสวย มีความเป็นธรรมชาติ